skelet

Sketel v tomto systému je součástí základové desky. Montáž desky včetně skeletu trvá cca tři dny. Bezprostředně po dokončení skeletu můžeme začít s vyzdívkami a montáží sbíjených vazníků nebo izolací ploché střechy. Pro stropy je výhodné použít stropsystém z prefabrikovaných dílů a ušetřit tak spoustu času i peněž. Strop se v interiéru jen stěrkuje a tvoří příjemné klima v letních, horkých měsících.

Domy s plochou střechou se izolují spádovými klíny EPS (polystyrénem) a uzavírají fólií Fatrafol 810. Na domy se šikmou střechou se pokládají sbíjené vazníky nebo se používá klasický krov.

Jednotlivé fáze hrubé stavby

 • Zdarma nezávazná cenová nabídka
 • Přímo na místě zodpovíme všechny Vaše dotazy a připomínky
 • Geologický průzkum
 • Zaměření skelet systému podle projektové dokumentace
 • Podpis smlouvy o díle
 • Vytyčení a vyměření
 • Skrývka ornice a vykopání základových patek
 • Uložení zemnících pásků
 • Betonáž základových patek s armokoši
 • Instalace průchodek pro inženýrské sítě
 • Betonáž základových patek s armokoši
 • Instalace skeletu
 • Instalace stropů - pokud budou objednány
 • Vyzdívky zdivem Hebel nebo Porotherm tl. 20cm + vnitřní příčky
 • Oplechování atiky Fatrofol 810 tl. 1,5 mm/Plech Fatra
 • Tepelná izolace stropu a provedení hydroizolace Fatrafol 810 tl. 1,5 mm
 • Montáž oken
 • Předání

Vymrznutí hrubé stavby je v tomto případě pouze mýtus !

Z dob minulých se tradují doporučené postupy i tzv. vymrznutí hrubé stavby. V současné době, která zvyšuje nároky na rychlost bydlení a nabízí možnosti stavět pomocí nových materiálů a technologií, už není vymrznutí hrubé stavby bezpodmínečně nutné. Obecně se však doporučuje.              V případě výstavby skeletsystémem Goldbeck stavba neobsahuje témeř žádou vodu a v případě vyzdívek na pěny nebo lepidla, je to opravdové minimum.

Video vám přiblíží postup stavby Skeletsystemu Goldbeck pro patrový rodinný dům.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rádi Vám vypracujeme nezávaznou cenovou nabídku realizace hrubé stavby - (skeletsystém, vyzdívky, střecha) a také ochotně zodpovíme všechny Vaše dotazy a připomínky.  Všechny fáze projektu zrealizujeme k Vaší plné spokojenosti.

Napište námUpozornění: Údaje označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Galerie fotografií